Makluman kepada semua ahli PSIMA

Sukacita dimaklumkan bahawa Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA) telah mengadakan Mesyuarat Agung PSIMA Kali ke-16. Berikut adalah maklumat berkaitan mesyuarat tersebut:

Sekian, terima kasih.

PSIMA

Sebahagaian besar ahli PSIMA yang telah hadir ke Mesyuarat Agung PSIMA 16 (2019) yang lalu.

Antara ahli PSIMA yang telah hadir

Laporan Persatuan dan Minit Mesyuarat Lepas

Berikut adalah dokumen yang telah diedarkan kepada semua ahli yang hadir. Kandungan adalah Senarai Agenda, Laporan Persatuan 2017-2019 (termasuk laporan semua biro yang terlibat), Laporan Kewangan 2017 & 2018, dan Minit Mesyuarat ke-15 (bagi tahun 2015-2017)